Lokal

Ankre nan Reyalite Lokal: Etid Ka sou Aksyon Imanite ann AyitiYon ekstré Ankre nan Reyalite Lokal: Etid Ka sou Aksyon Imanité ann Ayiti, and Kolonbi ak ann Irak

Depi lontan, kritik sou èd imanitè entènasyonal yo sigjere li dwe pi enklizif pou aktè ki nan peyi kriz la touche. Yon atansyon ki pa sispann ogmante sou kesyon sa a depi apeprè yon dizèn lane konvèje nan yon ansanm pwogram yo rele souvan “lokalizasyon” èd imanitè, “lidèchip imanitè lokal” (LHL), ak “aksyon imanitè lokal” (LHA). Men, pa gen anpil konsannsis sou definisyon ak konsèp kle konsènan tèm sa yo nan diferan kontekts.

Etid sa ede pote limyè sou kèk nan elemen klè nan diskou lokalizasyon nan chache konnen plis sou pèspektif aktè ki te reponn ak Siklòn Matye ki te frape rejyon gran Sid peyi Dayiti nan lane 2016.

Read the full report in English here.