Ankre nan Reyalite Lokal: Etid Ka sou Aksyon Imanite ann Ayiti

Lokal

Depi lontan, kritik sou èd imanitè entènasyonal yo sigjere li dwe pi enklizif pou aktè ki nan peyi kriz la touche. Yon atansyon ki pa sispann ogmante sou kesyon sa a depi apeprè yon dizèn lane konvèje nan yon ansanm pwogram yo rele souvan “lokalizasyon” èd imanitè, “lidèchip imanitè lokal” (LHL), ak “aksyon imanitè lokal” (LHA). Men, pa gen anpil konsannsis sou definisyon ak konsèp kle konsènan tèm sa yo nan diferan kontekts.

Etid sa ede pote limyè sou kèk nan elemen klè nan diskou lokalizasyon nan chache konnen plis sou pèspektif aktè ki te reponn ak Siklòn Matye ki te frape rejyon gran Sid peyi Dayiti nan lane 2016.

Read the full report in English here.

ASSOCIATED PROJECT

SUBJECTS

PUBLICATION TYPE

LOCATION

RELATED PUBLICATIONS

Thumbnail of Report "Do Famine Declarations Really Lead to Increased Funding?

This policy brief examines the relationship between famine declarations and funding since 2011. It shows that, with that one exception, there is little evidence that famine declarations actually result in a rapid increase in funding.

Image of Brief Cover: Actingin in Advance of Flooding

In 2022 UN OCHA led a pilot anticipatory action intervention in South Sudan. This brief presents UN actors’ perceptions of this intervention.

Cover of Report "Sex, age (and more) still matter"

This report reviews progress, outlines barriers to further progress, and makes recommendations to advance gender equality in the humanitarian system.

Thumbnail of Famine Prevention Report Cover

This study reviews what we have learned regarding policies and interventions to prevent famine, and how these can be scaled up more rapidly.

Cover of Report "Anticipatory Action in Motion"

This anticipatory action landscape brief summarizes what has been published on anticipatory action since 2020 and what progress has been made on existing recommendations.

Disaster Risk Finance (DRF) mechanisms are relatively new in anticipatory action. This paper explores how DRF can affect individual behavior or risk perception.

Load more