Isabella Jean

Feinstein Publications

Anchored in Local Reality: Case Studies on Local Humanitarian Action from Haiti, Colombia, and Iraq

This study reviews fundamental questions about the humanitarian localization discussion in three contexts: a region of Haiti recovering from a hurricane, displacement and political crisis in Iraqi Kurdistan, and the pressures of migration, conflict, and climate change in Colombia.

Read More
Ankre nan Reyalite Lokal: Etid Ka sou Aksyon Imanite ann Ayiti Yon ekstré Ankre nan Reyalite Lokal: Etid Ka sou Aksyon Imanité ann Ayiti, and Kolonbi ak ann Irak
Lokal

Depi lontan, kritik sou èd imanitè entènasyonal yo sigjere li dwe pi enklizif pou aktè ki nan peyi kriz la touche. Yon atansyon ki pa sispann ogmante sou kesyon sa…

Read More